top of page
Seim_Maskin_179.jpg

Vi bryr oss

«Vi bryr oss» er en ledestjerne i Seim Gjerde. Vi bryr oss om kunder, ansatte, natur og miljø og de som faller utenfor.

seim_ansatt_sveise.jpg
Vi bryr oss om våre ansatte

Vi vil være bransjens mest attraktive arbeidsgiver!

skog
Vi bryr oss om natur og miljø

Vi ønsker å påvirke, bidra

og tilrettelegge for mest mulig bærekraftig 

ressursforvaltning.

Seim-mai2023_179_lite.jpg
Vi bryr oss om utenforskap

Vi stiller opp for de som faller utenfor. Både for å hjelpe og fordi vi tror mangfold er bra på en arbeidsplass.

seim_kunder.jpg

Vi bryr oss om kundene

Vårt oppdrag er å hjelpe kundene med å løse problemer eller realisere planer. Vi lykkes når du lykkes!

For at du som kunde skal føle deg ivaretatt er vi opptatt av kvalitet og ryddig kommunikasjon med avtaler i forkant og dokumentasjon i etterkant.

Vi har moderne utstyr og svært kompetente og erfarne medarbeidere som kan gi deg gode råd og tips. Samtidig har vi en løs og ledig tone og tar gjerne en uformell prat om små og store oppdrag.

seim_forside4.jpg

Vi bryr oss om våre ansatte

Vi ønsker å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver. Vi jobber kontinuerlig for en inkluderende kultur og et sikkert og trygt arbeidsmiljø. Alle ansatte skal trives på jobb og ha gode arbeidsvilkår. Som ansatt hos oss blir du en del av familien. Vi er dønn seriøse med det vi driver med, men samtidig skal det være gøy på jobben. Vi har ansattkontrakter og gode systemer for medarbeiderutvikling. Når vi sammen oppnår gode resultater, deler vi også av overskuddet.

Som ansatt får du også tilgang på goder som bedriftshelsetjeneste og behandlingsforsikring, kurs- og etterutdanning, treningssenter for ansatte med familie og vaskehall for bil. Og ikke minst legendariske firmaturer. Her er en film fra siste tur til Trondheim.

skog

Vi bryr oss om natur og miljø

Vi ønsker å påvirke, bidra og tilrettelegge for mest mulig bærekraftig ressursforvaltning, blant annet gjennom gjenbruk av masser lokalt via vår sirkulære massestasjon. Vi vil bidra til reduserte klimautslipp gjennom transportplanlegging, miljøvennlig kjøreadferd og gjennom miljøeffektivt utstyr og teknologi. Våre maskiner kan benytte biodiesel og vi skifter gradvis ut vår bilpark til elbiler.

Gjennom tjenester til kommunene bidrar vi lokalt til å reparere og vedlikeholde vann- og avløpssystemer så befolkningen får rent vann og gode sanitærforhold.

Seim Maskin har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2018 og senere har Seim Gjerde og Seim Asfalt fått samme sertifisering.

Se mer om miljømessig bærekraft i vår bærekraftsrapport og på våre bærekraftsider.

Seim-mai2023_182_utenfor.jpg

Vi bryr oss om de som er utenfor

Vi er opptatt av anstendig arbeid til alle, og ønsker å stille opp for de som faller utenfor. Både for å hjelpe og fordi vi tror mangfold er bra på en arbeidsplass. Dette er nedfelt i vår rekruttering og gjennom samarbeid med NAV, Mulighetshuset, Globale Sandefjord mm. 

Vi har alltid lærlinger inne for å bidra til arbeid for ungdom og bidrar til integrering av flyktninger i samarbeid med Cafe Vintage/Globale Sandefjord.

Se mer om sosial bærekraft i vår bærekraftsrapport og på våre bærekraftsider.

bottom of page