top of page
seim_gjerde.jpg

SeimPorten

Vi takker for tilliten og ønsker med dette og gratulere med valget av Seimporten! Produkt er utviklet og produsert i Norge. Det er bygget for å kunne glede og sikre deres verdier, i mange år fremover.

 

Tanken bak

Idéen med porten var å få utviklere med bred og solid erfaring innenfor mekanisk produksjon, sammen med elektronikk av høy kvalitet tilpasset vårt klima, i ett og samme system.
 

Vi er stolte av å kunne levere porter som vil bidra til nye arbeidsplasser i Norge.
Dette bidrar til et mer bærekraftig samfunn med produksjon av porter lokalt.

 

Utvidet instruksjonsbok, samsvarserklæring og tekniske tegninger for denne porten sendes hver kunde samt lagres i Seim Gjerde AS sitt dokumentregister.

Servicehistorikk dokumenteres i Seim Gjerde AS sitt eget system, hvor det hele er bygget opp på serienummer.

 

Vi anbefaler alle våre kunder å inngå en serviceavtale med Seim Gjerde AS for at opplevelsen av porten skal være optimal.

Kort informasjon om fremgangsmåte ved driftsstans på Seim Porten:
  1. Sjekk at det ikke er fysiske hindringer i portens område.

  2. Det er montert en nøkkelboks på siden av styringsskapet. Kode til dette utleveres av innkjøpsleder eller servicetekniker fra Seim Gjerde AS.

  3. Kontroller strømtilførselen (sikring hovedtavle i bygg / sikring styringsskap port).

  4. Frikoble motorstyringen med grønn / rød wire, på følgende måte (se vedlagt skisse). Porten kan nå åpnes/lukkes manuelt.

  5. Etter at porten er frigjort, er det svært viktig at skapet låses.

  6. Porten brukes manuelt frem til servicetekniker har lokalisert feilen og utbedret denne.

 

Vennligst ha serienummer på din port klar, når du tar kontakt med servicetekniker.

Christopher_Robin_edited.jpg

DRIFTSLEDER

Christopher

Mobil 951 37 084
christopher@seimgjerde.no

Fred_huseby_edited.jpg

FORMANN

Fred Huseby

Mobil 484 04 162
fred@seimgjerde.no

bottom of page