top of page
seim_flettgjerde_edited.jpg

Bærekraft

Vi ønsker å påvirke, bidra og tilrettelegge for mest mulig bærekraftig ressursforvaltning og reduserte klimautslipp gjennom vår virksomhet. I tillegg er vi opptatt av anstendig arbeid til alle, og ønsker å stille opp for de som faller utenfor.

Arbeid med bærekraft i Seim-gruppen har pågått i mange år, men har fått et løft i 2022, med en mer omfattende bærekraftsrapport med vesentlighetsanalyse og prioriterte bærekraftsmål.

Seim Maskin har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2018 og senere har Seim Gjerde og Seim Asfalt fått samme sertifisering. Miljøfyrtårn brukes som verktøy for den konkrete, årlige rapporteringen. Til høyre finner du rapporten for siste år.

Bærekraftsrapport_Seim_FORSIDE.jpg

Her er våre seks prioriterte bærekraftsmål for vår virksomhet. Klikk på målet du vil lese mer om.

3. God helse og livskvalitet

Vi legger vekt på å ha gode HMS-rutiner for å sikre at våre ansatte har gode sosiale arbeidsvilkår og at de trives på jobb. Ved god helse og livskvalitet vil sykefraværet bli lavere og vi vil være bedre rustet til å gjøre en god arbeidsinnsats sammen.
Vi er en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet til ulike aktiviteter innen idrett og kultur med fokus på lag og foreninger.

6.png

6. Rent vann og sanitærforhold

Gjennom tjenester til kommunen bidrar vi til dette bærekraftsmålet. Vi reparerer og vedlikeholder vann- og avløpssystemer så befolkningen får rent vann og gode sanitærforhold.

Seim Maskin jobber med å reparere gamle vann- og avløpssystemer slik at kvaliteten på drikkevannet holder seg bra og lekkasjer reduseres. Vi har erfarne ansatte som sørger for trygg og effektiv utbedring og utnyttelsen av vann i alle sektorer.

8.png

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi er opptatt av anstendig arbeid til alle, og ønsker å stille opp for de som faller utenfor. Både for å hjelpe og fordi vi tror mangfold er bra på en arbeidsplass. Dette er nedfelt i vår rekruttering og gjennom samarbeid med NAV, Mulighetshuset, Globale Sandefjord mm.  Vi har alltid lærlinger inne for å bidra til arbeid for ungdom og bidrar til integrering av flyktninger i samarbeid med Cafe Vintage/Globale Sandefjord.

12.png

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Seim-gruppen ønsker å påvirke, bidra og tilrettelegge for størst mulig bærekraftig ressursforvaltning. Vi gjenbruker masser lokalt via vår sirkulære massestasjon. På massestasjonen kan vi motta, bearbeide og forbedre masser før de gjenbrukes lokalt og kortreist. Vi har også GPS innmålingsutstyr i alle gravmaskiner for nøyaktig graving så vi ikke håndterer mer masser enn høyst nødvendig.

Ansvarlig forbruk og produksjon gjenspeiles også i våre leverandørkrav, vår avfallshåndtering på anleggene og vår interne drift på kontorene.

13.png

13. Stoppe klimaendringene

Vi vil bidra til reduserte klimautslipp gjennom å velge utstyr og teknologi med reduserte utslipp og gjennom transportplanlegging og mest mulig miljøvennlig kjøreadferd. Vi bruker verktøyene i Miljøfyrtårn og Linx til å planlegge tiltak og måle effekt innen drivstoff, energi og avfall. Våre maskiner kan benytte biodiesel og vi gir dette tilbudet i anbudsrunder

 Vi skifter gradvis ut vår bilpark til elbiler og tilrettelegger for ladestasjoner for ansatte. Vi tilbyr også ansatte bruk av firmabil privat for å utnytte bilparken og spare familier for bil nummer to.

17.png

17. Samarbeid for å nå målene

Vi vil samarbeide med andre aktører om tiltak innen de fem ovennevnte bærekraftsmål. Vi samarbeider i verdikjeden med leverandører og kunder og vi samarbeider med relevante aktører som Mulighetshuset, NAV, Medbyggerne, MEF, lokale næringsaktører og frivillige mv. Vi er også ambassadør for Globale Sandefjord.

bottom of page